Скупштина општине Прибој

Скупштина општине је највиши орган општине,који врши основне функције локалне власти утрђене Уставом, законом и Статутом. Скупштину општине чине одборници, које бирају грађани на непосредним изборима у складу са законом.

Скупштина општине у складу са законом доноси:

 1. доноси Статут;
 2. доноси буџет;
 3. доноси програм развоја Општине и појединих делатности;
 4. доноси просторни план;
 5. доноси урбанистичке планове;
 6. одлучује о јавном задуживању Општине;
 7. одлучује о сарадњи и удруживању са другим јединицама локалне самоуправе и о сарадњи са јединицама локалне самоуправе у другим државама;
 8. одлучује о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места;
 9. доноси Пословник Скупштине општине:
 10. доноси Одлуку о о образовању и укидању месних заједница;
 11. доноси Одлуку о образовању Савета за међунационалне односе;
 12. бира и разрешава председника Општине, председника Скупштине, заменика председника Општине, заменика председника Скупштине, чланове Општинског већа и заштитника грађана;
 13. усваја Етички кодекс;
 14. одлучује и у другим случајевима утврђеним законом ,Статутом , одлуком Скупштине општине и пословником.

 

boris mrdovic1
Борис Мрдовић
, Председник Скупштине општине Прибој

Борис Мрдовић, рођен је 26.02.1977. године у Прибоју, где је завршио основну школу и гимназију. Завршио је правни факултет и мастер студије права.
Радну каријеру започео је 2005. године као приправник у адвокатској канцеларији, а након тога је радио у приватном предузећу у области грађевинарства, рударско- геолошких радова и експлоатације камена.
Од 2008. године запослен је у Општинској управи у Прибоју, где је радио на различитим пословима: самостални сручни сарадник за послове Општинског већа, скуштинске послове и радних тела, одбране и ванредних ситуација.
Године 2009. положио је стручни испит за рад у органима државне управе.
У периоду од 2004. до 2008. године био је члан Управног одбора Дома културе ,,Пиво Караматијевић'' Прибој.
Од 2010. је начелник Општинског штаба за ванредне ситуације општине Прибој. Такође, био је председник радне групе за израду Плана интегритета и одговорно лице за спровођење Плана интегритета општине Прибој у складу са антикорупцијским законима, био је руководилац тима и координатор Комисије за израду Стратегије одрживог развоја општине Прибој 2012–2017. године, председник бројних стручних комисија и одбора на територији општине Прибој.
Члан је Социјалистичке паратије Србије. Од 2001. године члан је ОО СПС Прибој, где је обављао више функција, и то: портпарол ОО СПС Прибој, секретар ИО СПС Прибој, потпредседник ОО СПС Прибој. У периоду од 2008-2011. године био је председник ОО СПС Прибој, а од 2003. до 2007. године члан Главног одбора СПС. Од 2014. године председник је Општинске организације СПС Прибој.
Ожењен је и има двоје деце.

Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

mula zildzovic
Мула Зилџовић
, Заменик Председника Скупштине општине Прибој

milica drobnjakovic
Милица Дробњаковић
, Секретар Скупштине општине Прибој

 

Кабинет председника Скупштине општине

12. јануара 108, 31330 Прибој
тел. 033 2445 678
е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Е-канцеларија: Председник Скупштине општине Прибој