slideshow04

Konkurs o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za unapređivanje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima

MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE OBJAVILO JE KONKURS

Ovim konkursom raspodeljuju se podsticaji za unapređenje ruralne ekonomije za investicije koje se sprovode s ciljem unapređenja kvaliteta života u ruralnim područjima i to kroz:

1. Program za podršku investicijama za izgradnju, dogradnju i adaptaciju objekata i nabavku opreme , a radi pružanja ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu sa sledećim vrstama podsticaja:
1.1. Izgradnja objekata po ugledu na autentične seoske kuće, odnosno salaše ili vajate uz očuvanje narodnog graditeljstva i tradicionalne arhitekture, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu;
1.2. Izgradnja, dogradnja i adaptacija kupatila i uvođenje sistema centralnog grejanja i slično, odnosno privođenje nameni objekata po ugledu na autentične seoske kuće, odnosno salaše i vajate uz očuvanje narodnog graditeljstva i tradicionalne arhitekture, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu;
1.3. Restauracija autentičnih objekata na selu – vodenica, valjarica ( objekata za izvlačenje vlakana, odnosno sukna) i vinskih podruma koji su u funkciji seoskog turizma ;
1.4. Poboljšanje pratećih sadržaja u oblasti rekreacije, parternog uređenja dvorišta i nabavke dvorišnog mobilijara radi unapređenja ponude i pružanja ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu;
1.5. Opremanje prostorija za pružanje usluga ishrane koje su u funkciji seoskog turizma; i

 

2. Program za podršku investicijama za nabavku opreme za bavljenje tradicionalnim zanatima koji su sertifikovani u skladu sa podzakonskih aktom kojim se uređuju poslovi koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovi domaće radinosti sa sledećim vrstama podsticaja:
2.1. Nabavka opreme radi obavljanja starih i umetničkih zanata, odnosno poslova domaće radinosti koji su sertifikovani u skladu sa posebnim propisom.

 

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Rok za podnošenje konkursne prijave je do 15.11.2015 godine.