banner telefoni naslovna

Održana 45. sednica Opštinskog veća opštine Priboj

Danas je održano 45. po redu zasedanje Opštinskog veća opštine Priboj. Među 24 tačke dnevnog reda, danas je utvrđen rebalans budžeta za 2018. godinu, predlog Odluke o budžetu opštine Priboj za 2019. godinu, kao i Plan kapitalnih investicija opštine Priboj.

Budžet opštine Priboj za 2019. godinu iznosiće 1,244 milijarde, rekao je pomoćnik predsednika opštine Slaviša Janjušević. On je istakao da je u strukturi troškova planirano oko 400 miliona za investicije od čega je polovina namenjena putnoj infrastrukturi.

Predsednik opštine Lazar Rvović je istakao da je u toku realizacija velikih projekata koji će u sledećoj godini biti završeni, počevši od Toplane preko srednje Mašinsko-elektrotehničke škole.

“Planirana su velika sredstva za izradu projekata, očekujemo da ćemo u ovoj godini biti među prvim opštinama koje će imati spremnu dokumentaciju za kompletnu rekonstrukciju Bolnice i Doma zdravlja čime ćemo pored školskih imati i najsavremenije zdravstvene objekte”, kazao je Rvović.

On je rekao da će raditi i na izradi dokumentacije za zatvoreni bazen poluolimpijskog tipa čija je izgradnja planirana na prostoru jednog od školskih objekata.

“Planirano je skoro 200 miliona za izgradnju i održavanje putne infrastrukture, a obuhvaćena je cela opština, a skoro jedna milijarda obezbeđena je za ove namene iz drugih sredstava što je rezultat timskog rada u Kancelariji za LER”, precizirao je Rvović.

“Budžetom za 2019. godinu postavljeni su veliki ciljevi i mislim da će sledeća godina biti rekordna za Priboj i po završenim ali i po započetim investicijama. Predviđeni su velika sredstva i za Slobodnu zonu što se smatra ulaganjem u budućnost, a efekti se već sada vide u delu povećanih prihoda”, naglasio je on.

Budžet je po ocenama jako ambiciozan, razvojni ali u pravom smislu naklonjen građanima i poboljšanju kvaliteta života u Priboju. Među investicijama koje se izdvajaju su izgradnja mosta između starog dela Priboja i bolnice, nabavka skenera, ostvarivanje uslova za laparaskopiju, brojni projekti vezani za energetsku efikasnost. Planirana je izgradnja nove vodovodne i hidrantske mreže, a u toku je izgradnja postrojenja za prečišćavanje vode u Glišinoj vodi. U novoj 2019. godini predviđena je rekonstrukcija gradskog trga, Ulice 12.januara od Brijega prema zgradi Opštine, preuzimanje hotela Bić u opštinsku svojinu. Godina će biti investicona i za putnu infrastrukturu, pa je za izgradnju seoske u 2019. godini predviđeno 180 miliona dinara.

Danas su utvrđeni i Skupštini opštine prosleđeni na usvajanje planovi i programi javnih preduzeća i ustanova, čiji je osnivač opština Priboj, date su saglasnosti na statute i pravilnike o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta unutar javnih ustanova, data je saglasnost na cene komunalnih usluga, kao i na izmene i dopune Odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza za 2019. godinu na teritoriji opštine Priboj.

O svim ovim tačkama izjasniće se i odbornici Skupštine opštine na sednici planiranoj za 28. decembar.

Dnevni red sednice možete pogledati ovde.

15 sednica opstinskog veca priboj