slideshow04

Završena je 18. sednica Opštinskog Veća

Danas je održana 18. po redu sednica Opštinskog veća, kojom je predsedavao predsednik Opštine, Lazar Rvović. Današnjoj sednici po prvi put je prisustvovao i novoimenovani član Veća, Elvir Avdić, kao i Načelnik Opštinske uprave, Miomir Čavić. Predloženi dnevni red od pet tačaka je izmenjen, i to:

 

  1. Predlog Odluke o usklađivanju poslovanja JP "Toplana" sa Zakonom o javnim preduzećima;
  2. Predlog Odluke o usklađivanju poslovanja JP Direkcije za izgradnju grada Priboja sa Zakonom o javnim preduzećima;
  3. Predlog Odluke o usklađivanju poslovanja JP "Usluga" sa Zakonom o javnim preduzećima;
  4. Izveštaj o radu Opštinske uprave Priboj za 2012. godinu;
  5. Tekuća pitanja.

U toku razmatranja predloženog dnevnog reda, a po tačkama 1,2 i 3, konstatovano je da je krajem protekle godine donet novi Zakon o javnim preduzećima, i da u skladu sa tim je neophodno izvršiti usklađivanje osnivačkih akata. Opštinsko veće je razmotrilo i dalo Skupštini na usvajanje Predloge Odluka o usklađivanju poslovanja javnih preduzeća sa Zakonom o javnim nabavkama. Članovi Veća su razmatravši Izveštaj o radu Opštinske uprave Priboj za 2012. godinu, pohvalili izveštaj, konstatujući da je napravljen određeni pomak u odnosu na prethodne godine, pa je isti sada bogatiji, sažetiji i potpuniji. Izveštaj za 2012. godinu, ima kraći, pregledan osvrt na Izbore 2012. godine. Izveštaj je poslat Skupštini na usvajanje.

Pod tekućim pitanjima, razmatrana je žalba AP "Janjušević", kao i štrajk zaposlenih u znak protesta povodom poveravanja prevoza učenika OŠ na teritoriji opštine Priboj, autoprevozniku d.o.o. "ES TOURS". Tim povodom sednici Veća prisustvovali su članovi Tenderske komisije i vlasnik AP "Janjušević", Vinko Janjušević. Stav Tenderske komisije je da je po ovom slučaju postupljeno u skladu sa zakonom, dok Opštinsko veće nije nadležno za rešavanje problema po podnesenoj žalbi. Komisija je utvrdila da je d.o.o. "ES TOURS" ispunio sve uslove, da se u momentu kada je raspisan konkurs jedini javio, da postoji potvrda o izmirenim porezima i doprinosima, kako republički tako i opštinski, a da je ovom autoprevozniku, dana 16.03.2013., Ministarstvo saobraćaja izdalo rešenje da ispunjava uslove javnog linijskog i vanlinijskog prevoza. U trenutku raspisivanja tendera, "ES TOURS" je imao šest vozila od kojih četiri u potpunosti ispunjavaju potrebne uslove. Po ovom pitanju, u toku dana biće zvanično odgovoreno vlasniku AP "Janjušević", ali je izvesno da je proceduralno zakasnio i da sa ovog stanovišta ne može da traži zaštitu.


Dnevni red sednice možete pogledati ovde.
sednica veca2