Јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке Општине Прибој можете преузети овде.

Председник општине и Општинско веће
План набавки за 2022. годину преузмите овде.
План набавки за 2021. годину преузмите овде.
План набавки за 2020. годину преузмите овде.
План набавки за 2019. годину преузмите овде.
План набавки за 2018. годину преузмите овде.
План набавки за 2017. годину преузмите овде.

Општинска управа Прибој
План набавки за 2020. годину преузмите овде.
План набавки за 2019. годину преузмите овде.
План набавки за 2018. годину преузмите овде.
План набавки за 2017. годину преузмите овде.

Пројектовање, набавка, уградња и одржавање котловског постројења на биомасу са пратећом опремом

Пројектовање, набавка, уградња и одржавање котловског постројења на биомасу са пратећом опремом, редни број ЈНВВ бр. 6/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Измену конкурсне документације можете преузети овде.
Питања и одговоре везане за конкурсну документацију можете преузети овде.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 можете преузети овде.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2 можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Набавка горива за службена возила

Набавка горива за службена возила, редни број ЈНМВ бр. 4/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Грађевински радови на реконструкцији Машинско-електротехничке школе и Основне школе Десанка Максимовић у Прибоју

Грађевински радови на реконструкцији Машинско-електротехничке школе и Основне школе Десанка Максимовић у Прибоју, редни број ЈНВВ бр. 4/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Питања и одговоре везане за конкурсну документацију можете преузети овде.
Измену конкурсне документације можете преузети овде.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
Одлуку о измени уговора о јавној набавци можете преузети овде.

Опширније...

Извођење радова на текућем одржавању градских улица

Извођење радова на текућем одржавању градских улица, редни број ЈНВВ бр. 5/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Грађевински радови на дечијем игралишту и спортским теренима у комплексу школа у Прибоју

Грађевински радови на дечијем игралишту и спортским теренима у комплексу школа у Прибоју, редни број ЈНВВ бр. 3/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Питања и одговоре везане за конкурсну документацију можете преузети овде.
Допуна конкурсне документације можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Радови на реконструкцији раскрснице улица Лимске и Немањине са формирањем кружног тока, општина Прибој

Радови на реконструкцији раскрснице улица Лимске и Немањине са формирањем кружног тока, општина Прибој, редни број ЈНМВ бр. 3/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Радови на изградњи паркинга у улици Вука Караџића у Прибоју

Радови на изградњи паркинга у улици Вука Караџића у Прибоју, редни број ЈНМВ бр. 1/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
Одлуку о измени уговора о јавној набавци можете преузети овде.

Опширније...

Радови на инвестиционом одржавању тротоара у Немањиној улици у Прибоју

Радови на инвестиционом одржавању тротоара у Немањиној улици у Прибоју, редни број ЈНВВ бр. 1/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Измена и допуна конкурсне документације можете преузети овде.
Другу измену и допуна конкурсне документације можете преузети овде.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права можете преузети овде.
Закључак Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Изградња атмосферске канализације у ул.Данила Јауковића, Рифата Бурџевића и Иве Л.Рибара-општина Прибој

Изградња атмосферске канализације у ул.Данила Јауковића, Рифата Бурџевића и Иве Л.Рибара-општина Прибој, редни број ЈНМВ бр. 2-1/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Постављена питања и одговоре можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Набавка административног материјала обликована у две партије: 1. канцеларијски материјал; 2. тонери за штампаче и копир апарате.

Набавка административног материјала обликована у две партије: 1. канцеларијски материјал; 2. тонери за штампаче и копир апарате., редни број ЈНМВ бр. 2/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Партија 1: Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
Партија 2: Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Електрична енергија за потребе Општинске управе Прибој

Електрична енергија за потребе Општинске управе Прибој, редни број ЈНМВ бр. 1/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Извођење радова на санацији клизишта у Прибојској бањи, Општина Прибој

Извођење радова на санацији клизишта у Прибојској бањи, Општина Прибој, редни број ЈНМВ бр. 06-537.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Извођење радова на изградњи моста распона 4,5m преко реке Сућеске на локалном путу Сјеверин-Забрђе, општина Прибој

Извођење радова на изградњи моста распона 4,5m преко реке Сућеске на локалном путу Сјеверин-Забрђе, општина Прибој, редни број ЈНМВ бр. 404-146.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Извођење радова на изградњи моста распона 8,3m преко реке Сућеске на локалном путу Сјеверин-Стрмац, општина Прибој

Извођење радова на изградњи моста распона 8,3m преко реке Сућеске на локалном путу Сјеверин-Стрмац, општина Прибој, општина Прибој, редни број ЈНМВ бр. 404-149.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Проширењe (надоградњa) програмског пакета за буџетско рачуноводство

Проширењe (надоградњa) програмског пакета за буџетско рачуноводство, редни број ЈНМВ бр. 02-2/17.
Обавештавање о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Мишљење Управе за јавне набавке можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Уређење (ревитализација) пољских путева на територији Општине Прибој

Уређење (ревитализација) пољских путева на територији Општине Прибој, редни број ЈНМВ бр. 06-4/17.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Превоз ученика основних школа на подручју општине Прибој за школску 2017/2018. годину - поновљени поступак

Превоз ученика основних школа на подручју општине Прибој за школску 2017/2018. годину, редни број ЈНМВ бр. 06-3-1/17.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Изградња водоводне мреже у насељу Годуша

Изградња водоводне мреже у насељу Годуша, редни број ЈНМВ, бр. 06-3/17.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Превоз ученика основних школа на подручју општине Прибој за школску 2017/2018. годину

Превоз ученика основних школа на подручју општине Прибој за школску 2017/2018. годину, редни број ЈНМВ бр. 06-3/17.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о обустави поступка можете преузети овде.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке можете преузети овде.

Опширније...

Радови на инвестиционом одржавању зграде Општинске управе Прибој - замена столарије и израда фасаде на згради

Радови на инвестиционом одржавању зграде Општинске управе Прибој - замена столарије и израда фасаде на згради, редни број ЈНМВ бр. 06-2/17.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о обустави поступка можете преузети овде.
Обавештење о обустави поступка можете преузети овде.

Опширније...

Извођење радова на асфалтирању улица и путева на територији општине Прибој

Извођење радова на асфалтирању улица  и путева на територији општине Прибој, редни број ЈНМВ бр. 06-2/17.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Обележавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације

Обележавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, редни број ЈНМВ бр. 06-1/17.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Партија 1: Питање број 1 и одговор можете преузети овде.
Обавештењре о продужењу рока можете преузети овде.
Измену конкурсне документације можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору за вертикалну сигнализацију можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору за хоризонталну сигнализацију можете преузети овде.

Опширније...

Доградња постојеће котларнице са испоруком, монтажом, пуштањем у рад и пробним погоном контејнерске котларнице 2X6МW са свом пратећом опремом, по систему кључ у руке

Доградња постојеће котларнице са испоруком, монтажом, пуштањем у рад и пробним погоном контејнерске котларнице 2X6МW са свом пратећом опремом, по систему кључ у руке, редни број ЈН ВВ бр. 02-1/17.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Измењену конкурсну документацију можете преузети овде.
Измену конкурсне документације можете преузети овде
Питање број 1 и одговор можете преузети овде.
Измену конкурсне документације можете преузети овде.
Питање број 2 и одговор можете преузети овде.
Додатна појашњења можете преузети овде.
Питање број 3 и 4 и одговоре можете преузети овде.
Додатне информације и појашњења можете преузети овде.
Измене и допуне конкурсне документације од 28.07. можете преузети овде.
Питања и одговори од 01.08. можете преузети овде.
Питања и одговори од 04.08. можете преузети овде.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права можете преузети овде.
Закључак Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки можете преузети овде.

Опширније...

Јавна набавка - одржавање и поправка софтвера, обликована у три партије

Јавна набавка - одржавање и поправка софтвера, обликована у три партије, редни број ЈН ПП бр. 1/17.
Обавештење о покретању поступка можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Мишљење Управе за јавне набавке можете преузети овде.
Партија 1: Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Партија 1: Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
Партија 2: Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
Партија 3: Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Јавна набавка рачунара и рачунарске опреме за потребе Општинске управе општине Прибој

Јавна набавка рачунара и рачунарске опреме за потребе Општинске управе општине Прибој, редни број ЈН 2/2017.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Јавна набавка административног материјала обликована у две партије: Партија 1. канцеларијски материјал, Партија 2. тонери за штампаче и фотокопир апарате

Јавна набавка административног материјала обликована у две партије: Партија 1. канцеларијски материјал, Партија 2. тонери за штампаче и фотокопир апарате, редни број ЈН 1/2017.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Питања и одговоре можете преузети овде.
Обавештење о продужењу рока можете преузети овде.
Измену конкурсне документације можете преузети овде.
Одлуку о доели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору: Партија 1 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору: Партија 2 можете преузети овде.

Опширније...

Реконструкција крова и фасадне столарије на крову управне зграде у Слободној зони у општини Прибој

Реконструкција крова  и фасадне столарије на крову управне зграде у Слободној зони у општини Прибој, редни број ЈН 20/2016.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава можете преутети овде.

Питање 1

Одлуку о додели уговора можете преутети овде.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права можете преутети овде.
Одлуку о обустави поступка можете преутети овде.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке можете преутети овде.

Опширније...

Реконструкција крова и фасадне столарије на крову управне зграде у Слободној зони у општини Прибој

Реконструкција крова  и фасадне столарије на крову управне зграде у Слободној зони у општини Прибој, редни број ЈН 20/2016.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Питање 1
Питање 2

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права овде.
Одлуку о обустави поступка можете преузети овде.

Опширније...

Набавка добара - набавка огрева-пелета за грејну сезону 2016/17

Набавка добара - набавка огрева-пелета за грејну сезону 2016/17. годину, редни број ЈН 16/2016.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Опширније...

Набавка 230 просторних метара огревног дрвета за потребе основних школа за школску 2016/2017. годину

Набавка 230 просторних метара огревног дрвета  за потребе основних школа за школску 2016/2017. годину, редни број ЈН 15/2016.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Опширније...

Набавка 85 тона угља гранулације комад за потребе основних школа за школску 2016/2017. годину

Набавка 85 тона угља гранулације комад за потребе основних школа за школску 2016/2017. годину, редни број ЈН 14/2016.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Опширније...