Јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке Општине Прибој можете преузети овде.

Председник општине и Општинско веће
План набавки за 2022. годину преузмите овде.
План набавки за 2021. годину преузмите овде.
План набавки за 2020. годину преузмите овде.
План набавки за 2019. годину преузмите овде.
План набавки за 2018. годину преузмите овде.
План набавки за 2017. годину преузмите овде.

Општинска управа Прибој
План набавки за 2020. годину преузмите овде.
План набавки за 2019. годину преузмите овде.
План набавки за 2018. годину преузмите овде.
План набавки за 2017. годину преузмите овде.

Одржавање и поправка софтвера за потребе Општинске управе Прибој , обликована у три партије

Одржавање и поправка софтвера за потребе Општинске управе Прибој , обликована у три партије, редни број ЈНПП бр. 1/19.
Обавештење о покретању поступка можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Мишљење Управе за јавне набавке можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 - можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 - можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 3 - можете преузети овде.

Опширније...

Организација музичког програма – концерата на манифестацији Лим фест у Прибоју

Организација музичког програма – концерата на манифестацији Лим фест у Прибоју, редни број ЈНMВ бр. 5/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Услуге одржавања система видео надзора у Прибоју

Услуге одржавања система видео надзора у Прибоју, редни број ЈНMВ бр. 4/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Појашњење број 1 можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Изградња ауто кампа са пратећим садржајем на Потпећком језеру

Изградња ауто кампа са пратећим садржајем на Потпећком језеру, редни број ЈНВВ бр. 3/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Појашњење број 1 можете преузети овде.
Допуну конкурсне документације можете преузети овде.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.

Опширније...

Набавка санитетског возила са додатном медицинском опремом за потребе Дома здравља у Прибоју

Набавка санитетског возила са додатном медицинском опремом за потребе Дома здравља у Прибоју, редни број ЈНВВ бр. 2/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Појашњење број 1 можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Радови на обележавању хоризонталне сигнализације

Радови на обележавању хоризонталне сигнализације, редни број ЈНMВ бр. 3/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Појашњење број 1 можете преузети овде.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Електрична енергија за потребе Општинске управе Прибој

Електрична енергија за потребе Општинске управе Прибој, редни број ЈНMВ бр. 2/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Занатски радови на адаптацији и затварању летње баште дечијег одмаралишта у Сутомору

Занатски радови на адаптацији и затварању летње баште дечијег одмаралишта у Сутомору, редни број ЈНМВ бр. 2-1/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Набавка горива за службена возила

Набавка горива за службена возила, редни број ЈНMВ бр. 1/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Набавка два пакета грађевинског материјала

Набавка два пакета грађевинског материјала, редни број ЈНМВ бр. 3/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети овде.
Техничку спецификацију можете преузети овде.
Одлуку о обустави поступка јавне набавке можете преузети овде.

Опширније...

Занатски радови на адаптацији и затварању летње баште дечијег одмаралишта у Сутомору

Занатски радови на адаптацији и затварању летње баште дечијег одмаралишта у Сутомору, редни број ЈНМВ бр. 2/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлука о обустави поступка јавне набавке можете преузети овде.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке можете преузети овде.

Опширније...

Извођење радова на текућем одржавању градских улица у Прибоју

Извођење радова на текућем одржавању градских улица у Прибоју, редни број ЈНВВ бр. 1/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Радови на реконструкцији фискултурне сале ОШ “Бранко Радичевић“ у Прибоју

Радови на реконструкцији фискултурне сале ОШ “Бранко Радичевић“ у Прибоју, редни број ЈНВВ бр. 13/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију (Измена бр.1) можете преузети овде.
Питања и одговоре можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Одлуку о измени одлуке о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права можете преузети овде.
Решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки можете преузети овде.
Одлуку о обустави поступка јавне набавке можете преузети овде.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке можете преузети овде.

Опширније...

Радови на реконструкцији пoстојеће и изградњи нове водоводне и хидрантске мреже у Слободној зони у Прибоју

Радови на реконструкцији пoстојеће и изградњи нове водоводне и хидрантске мреже у Слободној зони у Прибоју, редни број ЈНВВ бр. 14/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Питања и одговоре можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права можете преузети овде.
Решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
Одлуку о измени уговора о јавној набавци можете преузети овде.

Опширније...

Појектовање, набавка и уградња котловског постројења на биомасу са пратећом опремом, по систему „кључ у руке“

Појектовање, набавка и уградња котловског постројења на биомасу са пратећом опремом, по систему „кључ у руке“, редни број ЈНВВ бр. 15/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Питања и одговоре можете преузети овде.
Измену Конкурсне документације можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
Одлуку о измени уговора о јавној набавци можете преузети овде.

Опширније...

Електрична енергија за потребе јавне расвете у општини Прибој

Електрична енергија за потребе јавне расвете у општини Прибој, редни број ЈНВВ бр. 12/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Грађевински радови на чишћењу и санацији водотокова II реда на територији општине Прибој

Грађевински радови на чишћењу и санацији водотокова II реда на територији општине Прибој, редни број ЈНВВ бр. 11/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Појашњење број 1 можете преузети овде.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Израда пројектно-техничке документације за изградњу нове котларнице система даљинског грејања општине Прибој која ће као енергент користити дрвну биомасу

Израда пројектно-техничке документације за изградњу нове котларнице система даљинског грејања општине Прибој која ће као енергент користити дрвну биомасу, редни број ЈНВВ бр. 10/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Појашњење бр.1 можете преузети овде.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети овде.
Измену конкурсне документације можете преузети овде
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Превоз ученика основних школа на подручју општине Прибој за школску 2018/2019. годину

Превоз ученика основних школа на подручју општине Прибој за школску 2018/2019. годину, редни број ЈНМВ бр. 13/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Одржавање и поправка софтвера, обликована у три партије

Одржавање и поправка софтвера, обликована у три партије, редни број ЈНПП бр. 1/18.
Обавештење о покретању поступка можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Мишљење Управе за јавне набавке можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору за Партију 3 можете преузети овде.

Опширније...

Грађевински радови на реконструкцији ул. III санџачке бригаде у Прибоју

Грађевински радови на реконструкцији ул. III санџачке бригаде у Прибоју, редни број ЈНМВ бр. 9/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
Одлука о измени уговора о јавној набавци радова на реконструкцији ул. III санџачке бригаде у Прибоју можете преузети овде.

Опширније...

Поправка и фарбање трибина, ограда и осталог мобилијара на дечијем игралишту на КП 1851/10 и спортским теренима у комплексу школа на КП 1828/2, 1828/7, 1828/8, 1828/10 КО Прибој

Поправка и фарбање трибина, ограда и осталог мобилијара на дечијем игралишту на КП 1851/10 и спортским теренима у комплексу школа на КП 1828/2, 1828/7, 1828/8, 1828/10 КО Прибој, редни број ЈНМВ бр. 12/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
Одлуку о измени уговора о јавној набавци можете преузети овде.

Опширније...

Изградња расвете на дечијем игралишту на КП бр. 1851/10

Изградња расвете на дечијем игралишту на КП бр. 1851/10, редни број ЈНМВ бр. 11/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Услуга садње материјала и одржавање парковских и зелених површина

Услуга садње материјала и одржавање парковских и зелених површина, редни број ЈНМВ бр. 9/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Набавка и уградња градског видео надзора са одржавањем

Набавка и уградња градског видео надзора са одржавањем, редни број ЈНМВ бр. 6/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Појашњење број 1 можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Набавка урбаног материјала

Набавка урбаног материјала, редни број ЈНМВ бр. 8/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Израда техничке документације (Идејног решења и пројекта за грађевинску дозволу) и Студије утицаја на животну средину реконструкције и доградње Постројења за пречишћавање воде за пиће (ППВ) Михајловац

Израда техничке документације (Идејног решења и пројекта за грађевинску дозволу) и Студије утицаја на животну средину реконструкције и доградње Постројења за пречишћавање воде за пиће (ППВ) Михајловац, редни број ЈНМВ бр. 8/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију са изменама можете преузети овде.
Питања и одговоре везане за конкурсну документацију можете преузетии овде.
Одлуку о додели уговора можете преузетии овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузетии овде.

Опширније...

Вршење стручног надзора у току извођења радова на реконструкцији Основне школе Десанка Максимовић и Машинско-електротехничке школе у Прибоју

Вршење стручног надзора у току извођења радова на реконструкцији Основне школе Десанка Максимовић и Машинско-електротехничке школе у Прибоју, редни број ЈНMВ бр. 5/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Набавка опреме и наношење акрилног премаза на дечијем игралишту и спортским теренима у комплексу школа у Прибоју

Набавка опреме и наношење акрилног премаза на дечијем игралишту и спортским теренима у комплексу школа у Прибоју, редни број ЈНВВ бр. 7/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Набавка радова на обележавању хоризонталне сигнализације

Набавка радова на обележавању хоризонталне сигнализације, редни број ЈНМВ бр. 10/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Набавка и испорука садног материјала обликована у две партије

Набавка и испорука садног материјала обликована у две партије, редни број ЈНМВ бр. 7/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора за Партију 1 можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора за Партију 2 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 можете преузети овде.

Опширније...