slideshow04

Решења према члану 145

Решење број ROP-PRI-4236-ISAW-4/2017 од 31.03.2017. године

Решење број ROP-PRI-4236-ISAW-4/2017 од 31.03.2017. године овде.

Решење број ROP-PRI-4872-ISAW-1/2017 од 06.03.2017. године

Решење број ROP-PRI-4872-ISAW-1/2017 од 06.03.2017. године овде.

Решење број ROP-PRI-26430-ISAW-2/2017 од 01.03.2017. године

Решење број ROP-PRI-26430-ISAW-2/2017 од 01.03.2017. године овде.

Решење број ROP-PRI-28371-ISAW-2/2017 од 14.02.2017. године

Решење број ROP-PRI-28371-ISAW-2/2017 од 14.02.2017. године овде.

Решење број ROP-PRI-30544-ISAW-1/2016 од 16.11.2016. године

Решење број ROP-PRI-30544-ISAW-1/2016 од 16.11.2016. године овде.

Решење број ROP-PRI-26430-ISAW-1/2016 од 12.10.2016. године

Решење број ROP-PRI-26430-ISAW-1/2016 од 12.10.2016. године овде.

Решење број ROP-PRI-24351-ISAWHA-2/2016 од 10.10.2016. године

Решење број ROP-PRI-24351-ISAWHA-2/2016 од 10.10.2016. године овде.

Решење број ROP-PRI-18966-ISAW-1/2016 од 10.08.2016. године

Решење број ROP-PRI-18966-ISAW-1/2016 од 10.08.2016. године овде.

Решење број ROP-PRI-17678-ISAW-1/2016 од 27.07.2016. године

Решење број ROP-PRI-17678-ISAW-1/2016 од 27.07.2016. године овде.

Решење број ROP-PRI-13593-ISAW-1/2016 од 21.06.2016. године

Решење број ROP-PRI-13593-ISAW-1/2016 од 21.06.2016. године овде.