slideshow04

Решења према члану 145

Решење број ROP-PRI-15026-ISAW-1/2019 од 05.06.2019. године

Решење број ROP-PRI-15026-ISAW-1/2019 од 05.06.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-14555-ISAW-1/2019 од 30.05.2019. године

Решење број ROP-PRI-14555-ISAW-1/2019 од 30.05.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-14025-ISAW-1/2019 од 27.05.2019. године

Решење број ROP-PRI-14025-ISAW-1/2019 од 27.05.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-13853-ISAW-1/2019 од 24.05.2019. године

Решење број ROP-PRI-13853-ISAW-1/2019 од 24.05.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-13224-ISAW-1/2019 од 22.05.2019. године

Решење број ROP-PRI-13224-ISAW-1/2019 од 22.05.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-7802-ISAW-1/2019 од 02.04.2019. године

Решење број ROP-PRI-7802-ISAW-1/2019 од 02.04.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-7396-ISAW-1/2019 од 27.03.2019. године

Решење број ROP-PRI-7396-ISAW-1/2019 од 27.03.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-7407-ISAW-1/2018 од 27.03.2019. године

Решење број ROP-PRI-7407-ISAW-1/2018 од 27.03.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-5605-ISAW-3/2019 од 15.03.2019. године

Решење број ROP-PRI-5605-ISAW-3/2019 од 15.03.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-2234-ISAW-1/2019 од 05.02.2019. године

Решење број ROP-PRI-2234-ISAW-1/2019 од 05.02.2019. године овде.