slideshow04

Решења према члану 145

Решење број ROP-PRI-1752-ISAW-1/2019 од 04.02.2019. године

Решење број ROP-PRI-1752-ISAW-1/2019 од 04.02.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-37929-ISAW-1/2018 од 03.01.2019. године

Решење број ROP-PRI-37929-ISAW-1/2018 од 03.01.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-37893-ISAW-1/2018 од 24.12.2018. године

Решење број ROP-PRI-37893-ISAW-1/2018 од 24.12.2018. године овде.

Решење број ROP-PRI-36098-ISAW-1/2018 од 06.12.2018. године

Решење број ROP-PRI-36098-ISAW-1/2018 од 06.12.2018. године овде.

Решење број ROP-PRI-33281-ISAW-1/2018 од 08.11.2018. године

Решење број ROP-PRI-33281-ISAW-1/2018 од 08.11.2018. године овде.

Потврда број ROP-PRI-25548-WA-2/2018 од 22.10.2018. године

Потврда број ROP-PRI-25548-WA-2/2018 од 22.10.2018. године овде.

Решење број ROP-PRI-30246-ISAW-1/2018 од 17.10.2018. године

Решење број ROP-PRI-30246-ISAW-1/2018 од 17.10.2018. године овде.

Решење број ROP-PRI-25547-ISAWHA-2/2018 од 08.10.2018. године

Решење број ROP-PRI-25547-ISAWHA-2/2018 од 08.10.2018. године овде.

Решење број ROP-PRI-25548-ISAW-1/2018 од 04.09.2018. године

Решење број ROP-PRI-25548-ISAW-1/2018 од 04.09.2018. године овде.

Решење број ROP-PRI-23256-ISAW-1/2018 од 20.08.2018. године

Решење број ROP-PRI-23256-ISAW-1/2018 од 20.08.2018. године овде.