slideshow04

Решења према члану 145

Решење број ROP-PRI-23762-ISAW-1/2017 од 11.08.2017. године

Решење број ROP-PRI-23762-ISAW-1/2017 од 11.08.2017. године овде.

Решење број ROP-PRI-23636-ISAW-1/2017 од 09.08.2017. године

Решење број ROP-PRI-23636-ISAW-1/2017 од 09.08.2017. године овде.

Решење број ROP-PRI-22362-ISAW-1/2017 од 27.07.2017. године

Решење број ROP-PRI-22362-ISAW-1/2017 од 27.07.2017. године овде.

Решење број ROP-PRI-13879-ISAWHA-2/2017 од 05.07.2017. године

Решење број ROP-PRI-13879-ISAWHA-2/2017 од 05.07.2017. године овде.

Решење број ROP-PRI-18859-ISAW-1/2017 од 29.06.2017. године

Решење број ROP-PRI-18859-ISAW-1/2017 од 29.06.2017. године овде.

Решење број ROP-PRI-15487-ISAW-1/2017 од 02.06.2017. године

Решење број ROP-PRI-15487-ISAW-1/2017 од 02.06.2017. године овде.

Решење број ROP-PRI-13242-ISAW-1/2017 од 18.05.2017. године

Решење број ROP-PRI-13242-ISAW-1/2017 од 18.05.2017. године овде.

Решење број ROP-PRI-12509-ISAW-1/2017 од 11.05.2017. године

Решење број ROP-PRI-12509-ISAW-1/2017 од 11.05.2017. године овде.

Решење број ROP-PRI-7907-ISAW-4/2017 од 03.05.2017. године

Решење број ROP-PRI-7907-ISAW-4/2017 од 03.05.2017. године овде.

Решење број ROP-PRI-8242-ISAW-1/2017 од 03.04.2017. године

Решење број ROP-PRI-8242-ISAW-1/2017 од 03.04.2017. године овде.