slideshow04

Решења према члану 145

Решење број ROP-PRI-38887-ISAW-1/2019 од 19.12.2019. године

Решење број ROP-PRI-38887-ISAW-1/2019 од 19.12.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-37153-ISAW-1/2019 од 05.12.2019. године

Решење број ROP-PRI-37153-ISAW-1/2019 од 05.12.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-36278-ISAW-2/2019 од 29.11.2019. године

Решење број ROP-PRI-36278-ISAW-2/2019 од 29.11.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-34524-ISAW-1/2019 од 18.11.2019. године

Решење број ROP-PRI-34524-ISAW-1/2019 од 18.11.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-23196-ISAW-1/2019 од 12.08.2019. године

Решење број ROP-PRI-23196-ISAW-1/2019 од 12.08.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-22219-ISAW-1/2019 од 02.08.2019. године

Решење број ROP-PRI-22219-ISAW-1/2019 од 02.08.2019. године овде.

Решење број OP-PRI-18974-ISAW-1/2019 од 09.07.2019. године

Решење број OP-PRI-18974-ISAW-1/2019 од 09.07.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-10471-ISAW-3/2019 од 28.06.2019. године

Решење број ROP-PRI-10471-ISAW-3/2019 од 28.06.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-15805-ISAW-1/2019 од 11.06.2019. године

Решење број ROP-PRI-15805-ISAW-1/2019 од 11.06.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-15837-ISAW-1/2019 од 12.06.2019. године

Решење број ROP-PRI-15837-ISAW-1/2019 од 12.06.2019. године овде.