slideshow04

Решења према члану 145

Решење број ROP-PRI-24934-ISAW-1/2021 од 05.08.2021. године

Решење број ROP-PRI-24934-ISAW-1/2021 од 05.08.2021. године овде.

Решење број ROP-PRI-932-ISAW-2/2021 од 29.04.2021. године

Решење број ROP-PRI-932-ISAW-2/2021 од 29.04.2021. године овде.

Решење број ROP-PRI-11274-ISAW-1/2021 од 20.04.2021. године

Решење број ROP-PRI-11274-ISAW-1/2021 од 20.04.2021. године овде.

Решење број ROP-PRI-3464-ISAW-1/2021 од 10.02.2021. године

Решење број ROP-PRI-3464-ISAW-1/2021 од 10.02.2021. године овде.

Решење број ROP-PRI-13242-ISAW-3/2021 од 26.01.2021. године

Решење број ROP-PRI-13242-ISAW-3/2021 од 26.01.2021. године овде.

Решење број ROP-PRI-35342-ISAW-1/2020 од 27.11.2020. године

Решење број ROP-PRI-35342-ISAW-1/2020 од 27.11.2020. године овде.

Решење број ROP-PRI-32700-ISAW-1/2020 од 06.11.2020. године

Решење број ROP-PRI-32700-ISAW-1/2020 од 06.11.2020. године овде.

Решење број ROP-PRI-31810-ISAW-1/2020 од 02.11.2020. године

Решење број ROP-PRI-31810-ISAW-1/2020 од 02.11.2020. године овде.

Решење број ROP-PRI-31053-ISAW-1/2020 од 28.10.2020. године

Решење број ROP-PRI-31053-ISAW-1/2020 од 28.10.2020. године овде.

Решење број ROP-PRI-27826-ISAW-1/2020 од 07.10.2020. године

Решење број ROP-PRI-27826-ISAW-1/2020 од 07.10.2020. године овде.