slideshow04

Решења према члану 145

Решење број ROP-PRI-14329-ISAW-3/2018 од 30.05.2018. године

Решење број ROP-PRI-14329-ISAW-3/2018 од 30.05.2018. године овде.

Решење број ROP-PRI-11946-ISAW-1/2018 од 28.05.2018. године

Решење број ROP-PRI-11946-ISAW-1/2018 од 28.05.2018. године овде.

Решење број ROP-PRI-10371-ISAW-1/2018 од 30.04.2018. године

Решење број ROP-PRI-10371-ISAW-1/2018 од 30.04.2018. године овде.

Решење број ROP-PRI-7304-ISAW-1/2018 од 23.03.2018. године

Решење број ROP-PRI-7304-ISAW-1/2018 од 23.03.2018. године овде.

Решење број ROP-PRI-7302-ISAW-1/2018 од 23.03.2018. године

Решење број ROP-PRI-7302-ISAW-1/2018 од 23.03.2018. године овде.

Решење број ROP-PRI-4726-ISAWHA-2/2018 од 20.03.2018. године

Решење број ROP-PRI-4726-ISAWHA-2/2018 од 20.03.2018. године овде.

Решење број ROP-PRI-5723-ISAW-1/2018 од 08.03.2018. године

Решење број ROP-PRI-5723-ISAW-1/2018 од 08.03.2018. године овде.

Решење број ROP-PRI-4775-ISAW-1/2018 од 01.03.2018. године

Решење број ROP-PRI-4775-ISAW-1/2018 од 01.03.2018. године овде.

Решење број ROP-PRI-38380-ISAW-4/2018 од 13.02.2018. године

Решење број ROP-PRI-38380-ISAW-4/2018 од 13.02.2018. године овде.

Решење број ROP-PRI-1064-ISAW-1/2018 од 17.01.2018. године

Решење број ROP-PRI-1064-ISAW-1/2018 од 17.01.2018. године овде.