slideshow04

Javne nabavke

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke Opštine Priboj možete preuzeti ovde.

Predsednik opštine i Opštinsko veće
Plan nabavki za 2022. godinu preuzmite ovde.
Plan nabavki za 2021. godinu preuzmite ovde.
Plan nabavki za 2020. godinu preuzmite ovde.
Plan nabavki za 2019. godinu preuzmite ovde.
Plan nabavki za 2018. godinu preuzmite ovde.
Plan nabavki za 2017. godinu preuzmite ovde.

Opštinska uprava Priboj
Plan nabavki za 2020. godinu preuzmite ovde.
Plan nabavki za 2019. godinu preuzmite ovde.
Plan nabavki za 2018. godinu preuzmite ovde.
Plan nabavki za 2017. godinu preuzmite ovde.

Izgradnja kotlarnice na pelet kapaciteta 900 kW

Izgradnja kotlarnice na pelet kapaciteta 900 kW, redni broj JN 10/2016.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Izrada hidrauličke analize vodovodnog sistema Priboja sa izradom građevinskog projekta za predložena rešenja sa ciljem unapređenja sistema i smanjenja gubitaka

Izrada hidrauličke analize vodovodnog sistema Priboja sa izradom građevinskog projekta za predložena rešenja sa ciljem unapređenja sistema i smanjenja gubitaka, redni broj JN 04/2016.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Odluku o obustavi postupka javne nabavke male vrednosti možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Nabavka dobara plastičnog creva za vodu

Nabavka dobara plastičnog creva za vodu, redni broj JN 03/2016.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Nabavka kredita za finansiranje deficita tekuće likvidnosti

Nabavka kredita za finansiranje deficita tekuće likvidnosti, redni broj JN 02/2016.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Izmenu Konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Nabavka dobara plastičnog creva za vodu

Nabavka dobara plastičnog creva za vodu, redni broj JN 01/2016.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Izrada projekta za izvođenje hidro-mašinskih i elektro-instalacija za rekonstrukciju postrojenja za prečišćavanje vode

Izrada projekta za izvođenje hidro-mašinskih i elektro-instalacija za rekonstrukciju postrojenja za prečišćavanje vode, JNMV br. 404-20/15.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Nabavka dobara plastičnog creva za vodu

Nabavka dobara plastičnog creva za vodu, redni broj JN 18/2015.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Radovi na održavanju košarkaškog terena i školskog igrališta

Radovi na održavanju  košarkaškog terena i školskog igrališta, redni broj JN 16/2015.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Radovi na uređenju (revitalizaciji) poljskih puteva na teritoriji Opštine Priboj

Radovi na uređenju (revitalizaciji) poljskih puteva na teritoriji Opštine Priboj, redni broj JN 4/2015.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Nabavka 400 tona uglja granulacije komad za potrebe osnovnih škola za školsku 2015/2016 godinu

Nabavka 400 tona uglja granulacije komad za potrebe osnovnih škola za školsku 2015/2016 godinu, redni broj JN 14/2015.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Nabavka 221 prostorni metar ogrevnog drveta za potrebe osnovnih škola za školsku 2015/2016 godinu

Nabavka 221 prostorni metar ogrevnog drveta za potrebe osnovnih škola za školsku 2015/2016 godinu, redni broj JN 15/2015.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Nabavka usluge prevoz učenika osnovnih škola na području opštine Priboj za školsku 2015/2016. godinu

Nabavka usluge prevoz učenika osnovnih škola na području opštine Priboj za školsku 2015/2016. godinu, redni broj JN 11/2015.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Izrada Projekta rekonstrukcije Javne rasvete na gradskom području opštine Priboj sa izradom elaborata o energetskoj efikasnosti javne rasvete

Izrada Projekta rekonstrukcije Javne rasvete na gradskom području opštine Priboj sa izradom elaborata o energetskoj efikasnosti javne rasvete, redni broj JN 404-9/15.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Nabavka novčanih sredstava za kratkoročne kredite za podsticaj razvoja poljoprivrede u opštini Priboj za koje opština preuzima obavezu otplate kamate

Nabavka novčanih sredstava za kratkoročne kredite za podsticaj razvoja poljoprivrede u opštini Priboj za koje opština preuzima obavezu otplate kamate, redni broj JN 404-8/15.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Nabavka kredita za finansiranje deficita tekuće likvidnosti

Nabavka kredita za finansiranje deficita tekuće likvidnosti, redni broj JN 1/2015.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2 preuzmite ovde.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda preuzmite 
ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Unapređenje energetske efikasnosti na objektu Direkcije za izgradnju Priboja

Unapređenje energetske efikasnosti na objektu Direkcije za izgradnju Priboja, redni broj JN 1/2015.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Nabavka dobara digitalnog merača milirubina kod novorođenih beba

Nabavka dobara digitalnog merača milirubina kod novorođenih beba, redni broj JN 19/2014.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Nabavka dobara plastičnog creva za vodu

Nabavka dobara plastičnog creva za vodu, redni broj JN 16/2014.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Opširnije...

bavka 217 prostornih metra ogrevnog drveta za potrebe osnovnih škola za školsku 2014/2015 godinu

Nabavka 217 prostornih metra ogrevnog drveta za potrebe osnovnih škola za školsku 2014/2015 godinu, redni broj JN 15/2014.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Nabavka 290 tona uglja granulacije komad za potrebe osnovnih škola za školsku 2014/2015 godinu

Nabavka 290 tona uglja granulacije komad za potrebe osnovnih škola za školsku 2014/2015 godinu, redni broj JN 14/2014.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Usluga prevoza učenika osnovnih škola na području opštine Priboj za školsku 2014/2015. godinu 2

Usluga prevoza učenika osnovnih škola na području opštine Priboj za školsku 2014/2015. godinu
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Javni poziv možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Usluga prevoza učenika osnovnih škola na području opštine Priboj za školsku 2014/2015. godinu

OBAVEŠTENJE
Usluga prevoza učenika osnovnih škola na području opštine Priboj za školsku 2014/2015. godinu
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Nabavka dobara plastičnog creva za vodu

Nabavka dobara plastičnog creva za vodu, redni broj JN 10/2014.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Usluge zdravstvene nege kao podrške radu gerontodomaćica u okviru projekta "Mi brinemo o starima" za opštine Priboj, Nova Varoš i Prijepolje

Usluge zdravstvene nege kao podrške radu gerontodomaćica u okviru projekta "Mi brinemo o starima" za opštine Priboj, Nova Varoš i Prijepolje, JN br. 06-33/10/03
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Obuka i akreditacija gerontodomaćica u okviru projekta "Mi brinemo o starima" za opštine Priboj, Nova Varoš i Prijepolje

Obuka i akreditacija gerontodomaćica u okviru projekta "Mi brinemo o starima" za opštine Priboj, Nova Varoš i Prijepolje, redni broj JN 06-33/7/03-1
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Obuka i akreditacija gerontodomaćica u okviru projekta "Mi brinemo o starima" za opštine Priboj, Nova Varoš i Prijepolje

Obuka i akreditacija gerontodomaćica u okviru projekta "Mi brinemo o starima" za opštine Priboj, Nova Varoš i Prijepolje, redni broj JN 06-33/7/03
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe opštinske uprave Opštine Priboj

Adaptacija prostora za rad Omladinskog centra u Priboju, redni broj JN 404-6/2014
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Nabavka i isporuka dva putnička vozila za potrebe projekta "Mi brinemo o starima" za opštine Priboj i Prijepolje

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 06-33/4/03 – nabavka dobara - Nabavka i isporuka dva putnička vozila za potrebe projekta "Mi brinemo o starima" za opštine Priboj i Prijepolje

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Zaduženje budžeta Opštine Priboj za finansiranje tekuće likvidnosti u 2014. godini u iznosu od 31.000.000,00 dinara (ponovljeni postupak)

Poziv za podnošenje ponuda u postupku Zaduženje budžeta Opštine Priboj za finansiranje tekuće likvidnosti u 2014. godini u iznosu od 31.000.000,00 dinara

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Zaduženje budžeta Opštine Priboj za finansiranje tekuće likvidnosti u 2014. godini u iznosu od 31.000.000,00 dinara (ponovljeni postupak)

Poziv za podnošenje ponuda u postupku Zaduženje budžeta Opštine Priboj za finansiranje tekuće likvidnosti u 2014. godini u iznosu od 31.000.000,00 dinara

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Zaduženje budžeta Opštine Priboj za finansiranje tekuće likvidnosti u 2014. godini u iznosu od 31.000.000,00 dinara

Poziv za podnošenje ponuda u postupku Zaduženje budžeta Opštine Priboj za finansiranje tekuće likvidnosti u 2014. godini u iznosu od 31.000.000,00 dinara

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Opširnije...