slideshow04

Javne nabavke

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke Opštine Priboj možete preuzeti ovde.

Predsednik opštine i Opštinsko veće
Plan nabavki za 2022. godinu preuzmite ovde.
Plan nabavki za 2021. godinu preuzmite ovde.
Plan nabavki za 2020. godinu preuzmite ovde.
Plan nabavki za 2019. godinu preuzmite ovde.
Plan nabavki za 2018. godinu preuzmite ovde.
Plan nabavki za 2017. godinu preuzmite ovde.

Opštinska uprava Priboj
Plan nabavki za 2020. godinu preuzmite ovde.
Plan nabavki za 2019. godinu preuzmite ovde.
Plan nabavki za 2018. godinu preuzmite ovde.
Plan nabavki za 2017. godinu preuzmite ovde.

Projektovanje, nabavka, ugradnja i održavanje kotlovskog postrojenja na biomasu sa pratećom opremom

Projektovanje, nabavka, ugradnja i održavanje kotlovskog postrojenja na biomasu sa pratećom opremom, redni broj JNVV br. 6/18.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Izmenu konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.
Pitanja i odgovore vezane za konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 1 možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2 možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Nabavka goriva za službena vozila

Nabavka goriva za službena vozila, redni broj JNMV br. 4/18.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Građevinski radovi na rekonstrukciji Mašinsko-elektrotehničke škole i Osnovne škole Desanka Maksimović u Priboju

Građevinski radovi na rekonstrukciji Mašinsko-elektrotehničke škole i Osnovne škole Desanka Maksimović u Priboju, redni broj JNVV br. 4/18.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Pitanja i odgovore vezane za konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Izmenu konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
Odluku o izmeni ugovora o javnoj nabavci možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Izvođenje radova na tekućem održavanju gradskih ulica

Izvođenje radova na tekućem održavanju gradskih ulica, redni broj JNVV br. 5/18.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Građevinski radovi na dečijem igralištu i sportskim terenima u kompleksu škola u Priboju

Građevinski radovi na dečijem igralištu i sportskim terenima u kompleksu škola u Priboju, redni broj JNVV br. 3/18.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Pitanja i odgovore vezane za konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Dopuna konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Radovi na rekonstrukciji raskrsnice ulica Limske i Nemanjine sa formiranjem kružnog toka, opština Priboj

Radovi na rekonstrukciji raskrsnice ulica Limske i Nemanjine sa formiranjem kružnog toka, opština Priboj, redni broj JNMV br. 3/18.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Radovi na izgradnji parkinga u ulici Vuka Karadžića u Priboju

Radovi na izgradnji parkinga u ulici Vuka Karadžića u Priboju, redni broj JNMV br. 1/18.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
Odluku o izmeni ugovora o javnoj nabavci možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Radovi na investicionom održavanju trotoara u Nemanjinoj ulici u Priboju

Radovi na investicionom održavanju trotoara u Nemanjinoj ulici u Priboju, redni broj JNVV br. 1/18.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.
Drugu izmenu i dopuna konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava možete preuzeti ovde.
Zaključak Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Izgradnja atmosferske kanalizacije u ul.Danila Jaukovića, Rifata Burdževića i Ive L.Ribara-opština Priboj

Izgradnja atmosferske kanalizacije u ul.Danila Jaukovića, Rifata Burdževića i Ive L.Ribara-opština Priboj, redni broj JNMV br. 2-1/18.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Postavljena pitanja i odgovore možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Nabavka administrativnog materijala oblikovana u dve partije: 1. kancelarijski materijal; 2. toneri za štampače i kopir aparate.

Nabavka administrativnog materijala oblikovana u dve partije: 1. kancelarijski materijal; 2. toneri za štampače i kopir aparate., redni broj JNMV br. 2/18.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Partija 1: Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
Partija 2: Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Električna energija za potrebe Opštinske uprave Priboj

Električna energija za potrebe Opštinske uprave Priboj, redni broj JNMV br. 1/18.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Izvođenje radova na izgradnji mosta raspona 4,5m preko reke Sućeske na lokalnom putu Sjeverin-Zabrđe, opština Priboj

Izvođenje radova na izgradnji mosta raspona 4,5m preko reke Sućeske na lokalnom putu Sjeverin-Zabrđe, opština Priboj, redni broj JNMV br. 404-146.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Izvođenje radova na izgradnji mosta raspona 8,3m preko reke Sućeske na lokalnom putu Sjeverin-Strmac, opština Priboj

Izvođenje radova na izgradnji mosta raspona 8,3m preko reke Sućeske na lokalnom putu Sjeverin-Strmac, opština Priboj, opština Priboj, redni broj JNMV br. 404-149.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Proširenje (nadogradnja) programskog paketa za budžetsko računovodstvo

Proširenje (nadogradnja) programskog paketa za budžetsko računovodstvo, redni broj JNMV br. 02-2/17.
Obaveštavanje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Mišljenje Uprave za javne nabavke možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Uređenje (revitalizacija) poljskih puteva na teritoriji Opštine Priboj

Uređenje (revitalizacija) poljskih puteva na teritoriji Opštine Priboj, redni broj JNMV br. 06-4/17.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Prevoz učenika osnovnih škola na području opštine Priboj za školsku 2017/2018. godinu - ponovljeni postupak

Prevoz učenika osnovnih škola na području opštine Priboj za školsku 2017/2018. godinu, redni broj JNMV br. 06-3-1/17.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Izgradnja vodovodne mreže u naselju Goduša

Izgradnja vodovodne mreže u naselju Goduša, redni broj JNMV, br. 06-3/17.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Prevoz učenika osnovnih škola na području opštine Priboj za školsku 2017/2018. godinu

Prevoz učenika osnovnih škola na području opštine Priboj za školsku 2017/2018. godinu, redni broj JNMV br. 06-3/17.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o obustavi postupka možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Radovi na investicionom održavanju zgrade Opštinske uprave Priboj - zamena stolarije i izrada fasade na zgradi

Radovi na investicionom održavanju zgrade Opštinske uprave Priboj - zamena stolarije i izrada fasade na zgradi, redni broj JNMV br. 06-2/17.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o obustavi postupka možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o obustavi postupka možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Izvođenje radova na asfaltiranju ulica i puteva na teritoriji opštine Priboj

Izvođenje radova na asfaltiranju ulica  i puteva na teritoriji opštine Priboj, redni broj JNMV br. 06-2/17.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Obeležavanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije

Obeležavanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije, redni broj JNMV br. 06-1/17.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Partija 1: Pitanje broj 1 i odgovor možete preuzeti ovde.
Obaveštenjre o produženju roka možete preuzeti ovde.
Izmenu konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za vertikalnu signalizaciju možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za horizontalnu signalizaciju možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Dogradnja postojeće kotlarnice sa isporukom, montažom, puštanjem u rad i probnim pogonom kontejnerske kotlarnice 2X6MW sa svom pratećom opremom, po sistemu ključ u ruke

Dogradnja postojeće kotlarnice sa isporukom, montažom, puštanjem u rad i probnim pogonom kontejnerske kotlarnice 2X6MW sa svom pratećom opremom, po sistemu ključ u ruke, redni broj JN VV br. 02-1/17.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Izmenjenu konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Izmenu konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde
Pitanje broj 1 i odgovor možete preuzeti ovde.
Izmenu konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.
Pitanje broj 2 i odgovor možete preuzeti ovde.
Dodatna pojašnjenja možete preuzeti ovde.
Pitanje broj 3 i 4 i odgovore možete preuzeti ovde.
Dodatne informacije i pojašnjenja možete preuzeti ovde.
Izmene i dopune konkursne dokumentacije od 28.07. možete preuzeti ovde.
Pitanja i odgovori od 01.08. možete preuzeti ovde.
Pitanja i odgovori od 04.08. možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava možete preuzeti ovde.
Zaključak Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Javna nabavka - održavanje i popravka softvera, oblikovana u tri partije

Javna nabavka - održavanje i popravka softvera, oblikovana u tri partije, redni broj JN PP br. 1/17.
Obaveštenje o pokretanju postupka možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Mišljenje Uprave za javne nabavke možete preuzeti ovde.
Partija 1: Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Partija 1: Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
Partija 2: Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
Partija 3: Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Javna nabavka računara i računarske opreme za potrebe Opštinske uprave opštine Priboj

Javna nabavka računara i računarske opreme za potrebe Opštinske uprave opštine Priboj, redni broj JN 2/2017.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Javna nabavka administrativnog materijala oblikovana u dve partije: Partija 1. kancelarijski materijal, Partija 2. toneri za štampače i fotokopir aparate

Javna nabavka administrativnog materijala oblikovana u dve partije: Partija 1. kancelarijski materijal, Partija 2. toneri za štampače i fotokopir aparate, redni broj JN 1/2017.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Pitanja i odgovore možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o produženju roka možete preuzeti ovde.
Izmenu konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru: Partija 1 možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru: Partija 2 možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Rekonstrukcija krova i fasadne stolarije na krovu upravne zgrade u Slobodnoj zoni u opštini Priboj

Rekonstrukcija krova  i fasadne stolarije na krovu upravne zgrade u Slobodnoj zoni u opštini Priboj, redni broj JN 20/2016.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava možete preuteti ovde.

Pitanje 1


Odluku o dodeli ugovora možete preuteti ovde.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava možete preuteti ovde.
Odluku o obustavi postupka možete preuteti ovde.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke možete preuteti ovde.

Opširnije...

Rekonstrukcija krova i fasadne stolarije na krovu upravne zgrade u Slobodnoj zoni u opštini Priboj

Rekonstrukcija krova  i fasadne stolarije na krovu upravne zgrade u Slobodnoj zoni u opštini Priboj, redni broj JN 20/2016.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Pitanje 1
Pitanje 2

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava ovde.
Odluku o obustavi postupka možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Nabavka dobara - nabavka ogreva-peleta za grejnu sezonu 2016/17

Nabavka dobara - nabavka ogreva-peleta za grejnu sezonu 2016/17. godinu, redni broj JN 16/2016.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Nabavka 230 prostornih metara ogrevnog drveta za potrebe osnovnih škola za školsku 2016/2017. godinu

Nabavka 230 prostornih metara ogrevnog drveta  za potrebe osnovnih škola za školsku 2016/2017. godinu, redni broj JN 15/2016.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Nabavka 85 tona uglja granulacije komad za potrebe osnovnih škola za školsku 2016/2017. godinu

Nabavka 85 tona uglja granulacije komad za potrebe osnovnih škola za školsku 2016/2017. godinu, redni broj JN 14/2016.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Nabavka usluge prevoz učenika osnovnih škola na području opštine Priboj za školsku 2016/2017. godinu

Nabavka usluge prevoz učenika osnovnih škola na području opštine Priboj za školsku 2016/2017. godinu, redni broj JN 11/2016.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Opširnije...