slideshow04

Javne nabavke

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke Opštine Priboj možete preuzeti ovde.

Predsednik opštine i Opštinsko veće
Plan nabavki za 2022. godinu preuzmite ovde.
Plan nabavki za 2021. godinu preuzmite ovde.
Plan nabavki za 2020. godinu preuzmite ovde.
Plan nabavki za 2019. godinu preuzmite ovde.
Plan nabavki za 2018. godinu preuzmite ovde.
Plan nabavki za 2017. godinu preuzmite ovde.

Opštinska uprava Priboj
Plan nabavki za 2020. godinu preuzmite ovde.
Plan nabavki za 2019. godinu preuzmite ovde.
Plan nabavki za 2018. godinu preuzmite ovde.
Plan nabavki za 2017. godinu preuzmite ovde.

Održavanje i popravka softvera za potrebe Opštinske uprave Priboj , oblikovana u tri partije

Održavanje i popravka softvera za potrebe Opštinske uprave Priboj , oblikovana u tri partije, redni broj JNPP br. 1/19.
Obaveštenje o pokretanju postupka možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Mišljenje Uprave za javne nabavke možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1 - možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2 - možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 3 - možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Organizacija muzičkog programa – koncerata na manifestaciji Lim fest u Priboju

Organizacija muzičkog programa – koncerata na manifestaciji Lim fest u Priboju, redni broj JNMV br. 5/19.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Usluge održavanja sistema video nadzora u Priboju

Usluge održavanja sistema video nadzora u Priboju, redni broj JNMV br. 4/19.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Pojašnjenje broj 1 možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Izgradnja auto kampa sa pratećim sadržajem na Potpećkom jezeru

Izgradnja auto kampa sa pratećim sadržajem na Potpećkom jezeru, redni broj JNVV br. 3/19.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Pojašnjenje broj 1 možete preuzeti ovde.
Dopunu konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Nabavka sanitetskog vozila sa dodatnom medicinskom opremom za potrebe Doma zdravlja u Priboju

Nabavka sanitetskog vozila sa dodatnom medicinskom opremom za potrebe Doma zdravlja u Priboju, redni broj JNVV br. 2/19.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Pojašnjenje broj 1 možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Radovi na obeležavanju horizontalne signalizacije

Radovi na obeležavanju horizontalne signalizacije, redni broj JNMV br. 3/19.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Pojašnjenje broj 1 možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Električna energija za potrebe Opštinske uprave Priboj

Električna energija za potrebe Opštinske uprave Priboj, redni broj JNMV br. 2/19.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Zanatski radovi na adaptaciji i zatvaranju letnje bašte dečijeg odmarališta u Sutomoru

Zanatski radovi na adaptaciji i zatvaranju letnje bašte dečijeg odmarališta u Sutomoru, redni broj JNMV br. 2-1/19.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Nabavka goriva za službena vozila

Nabavka goriva za službena vozila, redni broj JNMV br. 1/19.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Nabavka dva paketa građevinskog materijala

Nabavka dva paketa građevinskog materijala, redni broj JNMV br. 3/19.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Tehničku specifikaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o obustavi postupka javne nabavke možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Zanatski radovi na adaptaciji i zatvaranju letnje bašte dečijeg odmarališta u Sutomoru

Zanatski radovi na adaptaciji i zatvaranju letnje bašte dečijeg odmarališta u Sutomoru, redni broj JNMV br. 2/19.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Izvođenje radova na tekućem održavanju gradskih ulica u Priboju

Izvođenje radova na tekućem održavanju gradskih ulica u Priboju, redni broj JNVV br. 1/19.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Radovi na rekonstrukciji fiskulturne sale OŠ “Branko Radičević“ u Priboju

Radovi na rekonstrukciji fiskulturne sale OŠ “Branko Radičević“ u Priboju, redni broj JNVV br. 13/18.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju (Izmena br.1) možete preuzeti ovde.
Pitanja i odgovore možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Odluku o izmeni odluke o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava možete preuzeti ovde.
Rešenje Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki možete preuzeti ovde.
Odluku o obustavi postupka javne nabavke možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Radovi na rekonstrukciji postojeće i izgradnji nove vodovodne i hidrantske mreže u Slobodnoj zoni u Priboju

Radovi na rekonstrukciji postojeće i izgradnji nove vodovodne i hidrantske mreže u Slobodnoj zoni u Priboju, redni broj JNVV br. 14/18.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Pitanja i odgovore možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava možete preuzeti ovde.
Rešenje Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
Odluku o izmeni ugovora o javnoj nabavci možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Pojektovanje, nabavka i ugradnja kotlovskog postrojenja na biomasu sa pratećom opremom, po sistemu „ključ u ruke“

Pojektovanje, nabavka i ugradnja kotlovskog postrojenja na biomasu sa pratećom opremom, po sistemu „ključ u ruke“, redni broj JNVV br. 15/18.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Pitanja i odgovore možete preuzeti ovde.
Izmenu Konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
Odluku o izmeni ugovora o javnoj nabavci možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Električna energija za potrebe javne rasvete u opštini Priboj

Električna energija za potrebe javne rasvete u opštini Priboj, redni broj JNVV br. 12/18.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Građevinski radovi na čišćenju i sanaciji vodotokova II reda na teritoriji opštine Priboj

Građevinski radovi na čišćenju i sanaciji vodotokova II reda na teritoriji opštine Priboj, redni broj JNVV br. 11/18.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Pojašnjenje broj 1 možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju nove kotlarnice sistema daljinskog grejanja opštine Priboj koja će kao energent koristiti drvnu biomasu

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju nove kotlarnice sistema daljinskog grejanja opštine Priboj koja će kao energent koristiti drvnu biomasu, redni broj JNVV br. 10/18.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Pojašnjenje br.1 možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Izmenu konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Prevoz učenika osnovnih škola na području opštine Priboj za školsku 2018/2019. godinu

Prevoz učenika osnovnih škola na području opštine Priboj za školsku 2018/2019. godinu, redni broj JNMV br. 13/18.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Održavanje i popravka softvera, oblikovana u tri partije

Održavanje i popravka softvera, oblikovana u tri partije, redni broj JNPP br. 1/18.
Obaveštenje o pokretanju postupka možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Mišljenje Uprave za javne nabavke možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 1 možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 2 možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 3 možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Građevinski radovi na rekonstrukciji ul. III sandžačke brigade u Priboju

Građevinski radovi na rekonstrukciji ul. III sandžačke brigade u Priboju, redni broj JNMV br. 9/18.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci radova na rekonstrukciji ul. III sandžačke brigade u Priboju možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Popravka i farbanje tribina, ograda i ostalog mobilijara na dečijem igralištu na KP 1851/10 i sportskim terenima u kompleksu škola na KP 1828/2, 1828/7, 1828/8, 1828/10 KO Priboj

Popravka i farbanje tribina, ograda i ostalog mobilijara na dečijem igralištu na KP 1851/10 i sportskim terenima u kompleksu škola na KP 1828/2, 1828/7, 1828/8, 1828/10 KO Priboj, redni broj JNMV br. 12/18.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
Odluku o izmeni ugovora o javnoj nabavci možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Izgradnja rasvete na dečijem igralištu na KP br. 1851/10

Izgradnja rasvete na dečijem igralištu na KP br. 1851/10, redni broj JNMV br. 11/18.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Usluga sadnje materijala i održavanje parkovskih i zelenih površina

Usluga sadnje materijala i održavanje parkovskih i zelenih površina, redni broj JNMV br. 9/18.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Nabavka i ugradnja gradskog video nadzora sa održavanjem

Nabavka i ugradnja gradskog video nadzora sa održavanjem, redni broj JNMV br. 6/18.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Pojašnjenje broj 1 možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Nabavka urbanog materijala

Nabavka urbanog materijala, redni broj JNMV br. 8/18.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Izrada tehničke dokumentacije (Idejnog rešenja i projekta za građevinsku dozvolu) i Studije uticaja na životnu sredinu rekonstrukcije i dogradnje Postrojenja za prečišćavanje vode za piće (PPV) Mihajlovac

Izrada tehničke dokumentacije (Idejnog rešenja i projekta za građevinsku dozvolu) i Studije uticaja na životnu sredinu rekonstrukcije i dogradnje Postrojenja za prečišćavanje vode za piće (PPV) Mihajlovac, redni broj JNMV br. 8/18.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju sa izmenama možete preuzeti ovde.
Pitanja i odgovore vezane za konkursnu dokumentaciju možete preuzetii ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzetii ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzetii ovde.

Opširnije...

Vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja radova na rekonstrukciji Osnovne škole Desanka Maksimović i Mašinsko-elektrotehničke škole u Priboju

Vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja radova na rekonstrukciji Osnovne škole Desanka Maksimović i Mašinsko-elektrotehničke škole u Priboju, redni broj JNMV br. 5/18.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Nabavka opreme i nanošenje akrilnog premaza na dečijem igralištu i sportskim terenima u kompleksu škola u Priboju

Nabavka opreme i nanošenje akrilnog premaza na dečijem igralištu i sportskim terenima u kompleksu škola u Priboju, redni broj JNVV br. 7/18.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Nabavka radova na obeležavanju horizontalne signalizacije

Nabavka radova na obeležavanju horizontalne signalizacije, redni broj JNMV br. 10/18.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Nabavka i isporuka sadnog materijala oblikovana u dve partije

Nabavka i isporuka sadnog materijala oblikovana u dve partije, redni broj JNMV br. 7/18.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora za Partiju 1 možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora za Partiju 2 možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 1 možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 2 možete preuzeti ovde.

Opširnije...