slideshow04

Решења према члану 145

Решење број ROP-PRI-10434-ISAW-1/2022 од 07.04.2022. године

Решење број ROP-PRI-10434-ISAW-1/2022 од 07.04.2022. године овде.

Решење број ROP-PRI-7146-ISAW-1/2022 од 15.03.2022. године

Решење број ROP-PRI-7146-ISAW-1/2022 од 15.03.2022. године овде.

Решење број ROP-PRI-5662-ISAW-1/2022 од 02.03.2022. године

Решење број ROP-PRI-5662-ISAW-1/2022 од 02.03.2022. године овде.

Решење број ROP-PRI-36831-ISAW-3/2022 од 24.01.2022. године

Решење број ROP-PRI-36831-ISAW-3/2022 од 24.01.2022. године овде.

Решење број ROP-PRI-46538-ISAW-1/2021 од 17.01.2022. године

Решење број ROP-PRI-46538-ISAW-1/2021 од 17.01.2022. године овде.

Решење број ROP-PRI-44094-ISAWHA-2/2021 од 29.12.2021. године

Решење број ROP-PRI-44094-ISAWHA-2/2021 од 29.12.2021. године овде.

Решење број ROP-PRI-41906-ISAW-1/2021 од 23.11.2021. године

Решење број ROP-PRI-41906-ISAW-1/2021 од 23.11.2021. године овде.

Решење број ROP-PRI-28133-ISAW-2/2021 од 13.09.2021. године

Решење број ROP-PRI-28133-ISAW-2/2021 од 13.09.2021. године овде.

Решење број ROP-PRI-26386-ISAWHA-2/2021 од 08.09.2021. године

Решење број ROP-PRI-26386-ISAWHA-2/2021 од 08.09.2021. године овде.

Решење број ROP-PRI-29239-ISAW-9/2021 од 11.08.2021. године

Решење број ROP-PRI-29239-ISAW-9/2021 од 11.08.2021. године овде.